Cestování dětí do zahraničí

CESTOVÁNÍ DĚTÍ DO ZAHRANIČÍ

Vážení klienti,
 

dovolujeme si Vám připomenout, že cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů je možné pouze do 26. června 2012. Po tomto datu budou moci děti vycestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním pasem.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb. (čl. II Přechodná ustanovení) jsou provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů platné pouze do 26. června 2012. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.

Cestovní doklady se nyní vydávají podle zásady „jedna osoba - jeden cestovní pas".


Písemný souhlas rodičů

podle Ministerstva zahraničních věcí ČR v případě, že nezletilé dítě cestuje v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce, je doporučováno ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce) s cestou dítěte do zahraničí.

Podle sdělení MZV ČR je tento písemný souhlas vyžadován při cestách nezletilého do Itálie. V návaznosti AČCKA kontaktovala Velvyslanectví České republiky v Římě s žádostí o bližší informace. Velvyslanectví ČR v Římě zaslalo následující vyjádření:

Na základě informací Min. vnitra Italské republiky nezletilí občané Itálie ve věku do 14 let mohou cestovat mimo území Itálie pouze v doprovodu zákonného zástupce (zpravidla rodiče) nebo osoby, která je k tomu oprávněna na základě souhlasného prohlášení zákonného zástupce nezletilého. Tento uvedený postup vychází z italského zákona č. 1185 ze dne 21.11.1967 a zákona č. 24 z ledna 2012. Bez ohledu na skutečnost, že se jedná o vnitrostátní italský zákon, Ministerstvo vnitra Italské republiky doporučuje tento postup i v případě cizinců, ať už občanů EU nebo občanů třetích zemí.

Na základě našich předchozích zkušeností doporučujeme občanům ČR, kteří cestují s nezletilými osobami a přitom nejsou jejich zákonnými zástupci, aby  si před odjezdem opatřili souhlasné prohlášení zákonného zástupce nezletilého v italském nebo anglickém jazyce (vhodné je přiložit i fotokopii rodného listu nezletilého). Jedná se o preventivní opatření, které v mnoha případech zamezilo zbytečným komplikacím a usnadnilo cestování.

Vytvářím objednávku...