Datour, cestovní kancelář

ŘECKO - LEFKADA, KEFALONIE, ZAKYNTHOS

kufr

Termín:

změnit termín

Délka pobytu:

ID hotelu:893499

Doprava:0

Odletové místo:0

Strava:0

Cena vč. tax: 0 Kč

Poloha
Zájezd propojuje volné dny u Jónského moře s poznáním krásných řeckých ostrovů. Učaruje nám zdejší pohostinnost, přírodní krása, fascinující hory a vody Jónského moře, toto vše symbolizuje Jónské souostroví, které se táhne dolů podél západního pobřeží řecké pevniny.

Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

ostrov Lefkada - ostrov Meganissi - ostrov Scorpios - ostrov Kefalonie - ostrov Zakynthos - Olympie
Ubytování
hotel**/***
Program
1. den zájezdu:
Odlet z Prahy do Prevezy, odjezd na ostrov Lefkáda, ubytování.

2. den zájezdu:
OSTROV LEFKADA , pobyt u moře, koupání, odpočinek, individuální volno.

3. den zájezdu: 
Okruh ostrovem LEFKADA. Celodenní výlet za poznáním ostrova s koupáním na západním pobřeží. Navštívíme obrannou benátskou pevnost SANTA MAURA, poté pravoslavný klášter FANEROMENI, kdysi hlavní křesťanské centrum ostrova, odkud se naskýtá nádherný panoramatický pohled na okolní krajinu a pobřeží. Další zastávka bude v horské vesničce KARYA, kde budeme mít volno na procházku nebo malé občerstvení. Přejedeme na západní pobřeží ostrova na koupání k písečné pláži KATHISMA, jedna z nejkrásnějších na ostrově. Pokračujeme podél západního pobřeží směrem na jih, do VASSILIKI, které je druhým nejnavštěvovanějším letoviskem ostrova a světoznámým střediskem windsurfingu, místní pláže jsou ideálním místem k vychutnání odpolední kávy.

4. den zájezdu: 
Pobyt u moře nebo fakultativní lodní výlet na ostrovy Scorpios a Meganissi. Při plavbě poznáme krásu ostrovů i chuť řecké kuchyně. Vykoupeme se v jeskyni PAPANIKOLIS, prohlédneme si OSTROV MEGANISSI a tradiční městečko SPARTOCHORI. Obeplujeme OSTROV SCORPIOS řeckého magnáta A. Onassise, přičemž se dozvíme vše, co se týká Onassisova života a jeho manželství s J. Kennedyovou, se kterou se v kostele na Scorpiosu oženil a kde také i žili.

5. den zájezdu:
Ráno přejedeme trajektem na hornatý OSTROV KEFALONIE, odpočinek u moře, volný den ke koupání.

6. den zájezdu:
Výlet za poznáním ostrova KEFALONIE. Autobusový okruh ostrovem s návštěvou kláštera Sv. Gerasima, zasvěceného svatému patronovi ostrova, návštěva vinařského závodu Robola, krápníkové jeskyně DROGARATI a částečně zatopené jeskyně MELISSANI. Zastávka na oběd v AGIA EFIMIA, malebný přístav s jachtami, obklopený horskými svahy a pohledy na sousední Ithaku, domov Odyssea. Pokračujeme nad pláž MYRTOS, o které místní říkají, že je nejkrásnější pláží Středomoří - zastávky na focení. Na závěr dne prohlídka ARGOSTOLI, velmi živé hl. město a letovisko s úzkými klikatými uličkami, obklopené všudypřítomnou zelení. Původní městečko bylo zničeno zemětřesením v roce 1953 a přestavěno do dnešní podoby.

7. den zájezdu:
Trajektem přejedeme na ostrov ZAKYNTHOS, při plavbě uvidíme Modré jeskyně, vyhlášenou přírodní atrakci ostrova, po připlutí transfer do hotelu a odpočinek u moře, koupání.

8. den zájezdu:
Celodenní okruh po ostrově ZAKYNTHOS. Návštěva a prohlídka stejnojmenného hl. města, náměstí Solomou, kostel sv. Dionýse (patron ostrova), tradiční uličky s podloubími, zastávka na kopci Bochali s nádherným výhledem na město. Přejezd na sever ostrova do tradiční vesnice KATASTARI. Pokračujeme na asi nejznámější místo Zakynthosu a potažmo pak celého Řecka, PLÁŽ NAVAGIO se ztroskotanou obchodní lodí, tuto nádhernou scenérii si prohlédneme a vyfotíme z vysokého útesu. Nedaleko se nachází nejstarší klášter ostrova Anafonitria a poslední zastávkou bude vesnice EXO CHORA, kde uvidíme nejstarší olivovník na ostrově, počítá se mu až 2000 let.

9. den zájezdu: 
Opustíme ostrov Zakynthos, přejedeme do starověké OLYMPIE (UNESCO), kde si prohlédneme posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál s olympijským stadionem i místem, kde se vždy zapaluje oheň pro aktuální Olympijské hry a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. V odpoledních hod. odjezd na ubytování do hotelu v okolí Athén.

10. den zájezdu:
Transfer na letiště do Athén a odlet do Prahy.
Cena zahrnuje
 • leteckou přepravu Praha - Preveza, /Athény - Praha, 
 • transfery z/na letiště, let. taxy, 
 • dopravu klim. busem po Řecku, 
 • veškeré trajekty při přejezdech, 
 • 9x ubytování v hotelu **/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x Lefkáda, 2x Kefalonie, 2x Zakyntos,h1x transit. ubytování v Athénách), 
 • 9x snídani, 
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • pobytovou taxu (platí se na místě),
 • fakult. lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 4100 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • 8x večeře 3100 Kč, 
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 580 Kč
Nástupní místa
10.09. - 19.09. odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE
Sleva
 • SLEVA 55+ ze základní ceny – 2%

ŘECKO - LEFKADA, KEFALONIE, ZAKYNTHOS

destinace: Řecko, Poznávací zájezdy - Řecko, Řecko

termín: () | změnit termín

doprava: 0 / 0

strava: 0

cena: 0 Kč

ŘECKO - LEFKADA, KEFALONIE, ZAKYNTHOS
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon *:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Pořádající ck: Redok Travel, s.r.o. IČO: 25258281
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Vytvářím objednávku...