Datour, cestovní kancelář

ŘECKO - LEFKADA, KEFALONIE, ZAKYNTHOS

kufr

Termín:

změnit termín

Délka pobytu:

ID hotelu:893498

Doprava:0

Odletové místo:0

Strava:0

Cena vč. tax: 0 Kč

Poloha
Zájezd propojuje volné dny u Jónského moře s poznáním krásných řeckých ostrovů. Učaruje nám zdejší pohostinnost, přírodní krása, fascinující hory a vody Jónského moře, toto vše symbolizuje Jónské souostroví, které se táhne dolů podél západního pobřeží řecké pevniny.

Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

Parga – útesy Zalongo - ostrov Lefkada - ostrov Meganissi - ostrov Scorpios - ostrov Kefalonie - ostrov Zakynthos - Olympie
Ubytování
hotel**/***
Program
1. den zájezdu 
Odjezd z republiky v odpoledních hodinách do Itálie.

2. den zájezdu 
Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt, plavba Středozemním mořem (noční plavba, pro pohodlnější cestování doporučujeme přikoupení kajut).

3. den zájezdu 
Vylodění v řecké Igoumenitse. Na břehu Jónského moře navštívímE romantické městečko PARGA, někdejší sídlo tureckého vládce Ali paši Janinského a dnes hlavní přímořské letovisko horského kraje Epirus s okouzlujícím výhledem na benátský hrad a pláž Valtos. Projdeme se úzkými středověkými uličkami i bývalou tureckou čtvrtí a vystoupáme k majestátním bílým sochám na vrcholu útesu Zalongo, které byly postaveny na počest řeckých žen, které se skokem z útesu zachránily před vzetím do otroctví. Přejezd na ostrov Lefkada na ubytování.

4. den zájezdu 
OSTROV LEFKADA, pobyt u moře,
koupání, odpočinek, individuální volno.

5. den zájezdu 
Okruh ostrovem LEFKADA. Celodenní výlet za poznáním ostrova s koupáním na západním pobřeží. Navštívíme obrannou benátskou pevnost SANTA MAURA, poté pravoslavný klášter Faneromeni, kdysi hlavní křesťanské centrum ostrova, odkud se naskýtá nádherný panoramatický pohled na okolní krajinu a pobřeží. Další zastávka bude v horské vesničce KARYA, kde budeme mít volno na procházku nebo malé občerstvení. Přejedeme na západní pobřeží ostrova na koupání k písečné pláži Kathisma, jedna z nejkrásnějších na ostrově. Pokračujeme podél západního pobřeží směrem na jih, do VASSILIKI, které je druhým nejnavštěvovanějším letoviskem ostrova a světoznámým střediskem windsurfingu, místní pláže jsou ideálním místem k vychutnání odpolední kávy.

6. den zájezdu 
Pobyt u moře nebo fakultativní lodní výlet na ostrovy Scorpios a Meganissi. Při plavbě poznáme krásu ostrovů i chuť řecké kuchyně. Vykoupeme se v jeskyni Papanikolis, prohlédneme si OSTROV MEGANISSI a tradiční městečko SPARTOCHORI. Obeplujeme OSTROV SCORPIOS řeckého magnáta A. Onassise, přičemž se dozvíme vše, co se týká Onassisova života a jeho manželství s J. Kennedyovou, se kterou se v kostele na Scorpiosu oženil a kde také i žili.

7. den zájezdu 
Ráno přejedeme trajektem na hornatý OSTROV KEFALONIE, odpočinek u moře, volný den ke koupání.

8. den zájezdu 
Výlet za poznáním ostrova KEFALONIE. Autobusový okruh ostrovem s návštěvou kláštera Sv. Gerasima, zasvěceného svatému patronovi ostrova, návštěva vinařského závodu Robola, krápníkové jeskyně Drogarati a částečně zatopené jeskyně Melissani. Zastávka na oběd v AGIA EFIMIA, malebný přístav s jachtami, obklopený horskými svahy a pohledy na sousední Ithaku, domov Odyssea. Pokračujeme nad pláž Myrtos, o které místní říkají, že je nejkrásnější pláží Středomoří - zastávky na focení. Na závěr dne prohlídka ARGOSTOLI, velmi živé hl. město a letovisko s úzkými klikatými uličkami, obklopené všudypřítomnou zelení. Původní městečko bylo zničeno zemětřesením v roce 1953 a přestavěno do dnešní podoby.

9. den zájezdu 
Trajektem přejedeme na OSTROV ZAKYNTHOS, při plavbě uvidíme Modré Jeskyně, vyhlášenou přírodní atrakci ostrova, po připlutí transfer do hotelu a odpočinek u moře, koupání.

10. den zájezdu 
Celodenní okruh po ostrově ZAKYNTHOS. Návštěva a prohlídka stejnojmenného hl. města, náměstí Solomou, kostel sv. Dionýse (patron ostrova), tradiční uličky s podloubími, zastávka na kopci Bochali s nádherným výhledem na město. Přejezd na sever ostrova do tradiční vesnice KATASTARI. Pokračujeme na asi nejznámějším místo Zakynthosu a potažmo pak celého Řecka, PLÁŽ NAVAGIO se ztroskotanou obchodní lodí, tuto nádhernou scenérii si prohlédneme a vyfotíme z vysokého útesu. Nedaleko se nachází nejstarší klášter ostrova Anafonitria a poslední zastávkou bude vesnice EXO CHORA, kde uvidíme nejstarší olivovník na ostrově, počítá se mu až 2000 let.

11. den zájezdu 
Opustíme ostrov Zakynthos, přejedeme do starověké OLYMPIE (UNESCO), kde si prohlédneme posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál s olympijským stadionem i místem, kde se vždy zapaluje oheň pro aktuální Olympijské hry a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. V podvečerních hodinách nalodění v Patrasu na trajekt do Itálie.

12. den zájezdu 
Plavba Středozemním mořem mořem (noční plavba, pro pohodlnější cestování doporučujeme přikoupení kajut) a jízda Itálií.

13. den zájezdu 
Předpokládaný návrat do ČR v časných ranních hodinách.
Cena zahrnuje
 • dopravu lux. klim. busem, 
 • trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla), 
 • veškeré trajekty při přejezdech, 
 • 8x ubytování v hotelu **/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x hotel na Lefkádě, 2x hotel na Kefalonii, 2x hotel na ostrově Zakynthos), 
 • 8x snídani, 
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • pobytovou taxu (platba na místě),
 • fakult. lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 3700 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • 8x večeře 3100 Kč, 
 • 4.lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os., 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 460 Kč
Nástupní místa
08.09. - 20.09. odjezd A, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE
Sleva
 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

ŘECKO - LEFKADA, KEFALONIE, ZAKYNTHOS

destinace: Řecko, Poznávací zájezdy - Řecko, Řecko

termín: () | změnit termín

doprava: 0 / 0

strava: 0

cena: 0 Kč

ŘECKO - LEFKADA, KEFALONIE, ZAKYNTHOS
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon *:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Pořádající ck: Redok Travel, s.r.o. IČO: 25258281
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Vytvářím objednávku...