Datour, cestovní kancelář

KOKOŘÍNSKO, LUŽICE

kufr

Termín:22.08. (Ne) - 27.08. (Pá) 2021

změnit termín

Délka pobytu:6 dní, 5 nocí

ID hotelu:943426

Doprava:Autobus

Odletové místo:

Strava:Polopenze

Cena vč. tax: 7 790 Kč

Poloha
Zájezd za poznáním čtyř koutů naší země, čeká nás krásná příroda, vyhlídky, hrady, zámky a historická města. Během poznávacího zájezdu navštívíme Kokořínsko, krajinu pískovcových roklí a jezírek. Projdeme se skalním městem Hruboskalsko, navštívíme Budyšín - centrum slovanské menšiny Lužických Srbů, Frýdlant s monumentálním komplexem hradu a zámku, Liberec s hrázděnými Valdštejnovy domky a především Ještěd, kam vyjedeme lanovkou za nádhernými výhledy na město a Jizerské hory.
hrad Kokořín – Pokličky - zámek Zákupy – Liberec – Ještěd – Jablonné v Podještědí – hrad Oybin – Zhořelec – hrad a zámek Frýdlant – Hejnice – Budyšín – Český ráj – Hruboskalsko - hrad Kost
Program
1. den zájezdu: Ráno odjezd k prohlídce romantického hradu KOKOŘÍN, který je obklopen lesy a labyrintem pískovcových roklí. V minulosti často vyhledáván předními básníky a malíři, jako K.H. Mácha nebo A. Mánes. Údolím Kokořínský důl se dostaneme k nejznámějšímu skalnímu útvaru Pokličky. Odpoledne renesanční zámek ZÁKUPY, sídlo císaře Ferdinanda I. Dobrotivého. Vedle medvěda v hradním příkopu nebo anglického parku tu najdeme vůbec první výtah v Čechách. Odjezd do Liberce na ubytování.
2. den zájezdu: Poznávání města LIBEREC, jehož symbolem je monumentální stavba novorenesanční radnice. Vedle nejstarších staveb – Valdštejnských domků ze 17. stol. tu najdeme i nejstarší Botanickou zahradu v ČR. Odpoledne lanovkou na JEŠTĚD (1012 m), za poznáním unikátní stavby hotelu a současně televizního vysílače nebo fantastickým výhledem na město a okolní Jizerské hory.
3. den zájezdu: Monumentální bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ, postavena podle baziliky sv. Petra v Římě, místo posledního odpočinku světice Zdislavy z Lamberka. Nedaleko za hranicemi Německa prohlídka rozsáhlé zříceniny gotického hradu a kláštera OYBIN. Historie hradu je spojována se jmény jako Jindřich z Lipé, Jan Lucemburský nebo Karel IV. Odpoledne podél německo-polské hranice do města GÖRLITZ (ZHOŘELEC). Historické centrum města je považováno za jedno z nejkrásnějších míst v Německu. Význam města byl dán polohou na poutní cestě z Kyjeva do Santiaga de Compostela.
4. den zájezdu:Monumentální komplex hradu a zámku FRÝDLANT který zažil dobu své slávy za Albrechta z Valdštejna. V jeho zdech se nacházejí zajímavé expozice zbraní, nábytku, dýmek nebo obrazů. Městečko HEJNICE patřící k nejvýznamnějším českým poutním místům. Stavby zdejšího honosného chrámu Navštívení Panny Marie se ujal H. Haffenecker, podle plánu J. Fischera z Erlachu. Návrat na hotel, individuální volno v Liberci (ZOO, Botanická zahrada aj.)
5. den zájezdu: Cílem výletu do Německa je BAUTZEN (BUDYŠÍN), hl. centrum slovanské menšiny Lužických Srbů. Procházka historickým centrem tvořeným kamenným labyrintem domů, střežených mohutnými hradbami se sedmnácti středověkými baštami. Zvyky, kroje a řemeslnou zručnost Lužičanů nejlépe dokládá Lužickosrbské muzeum. Večer návrat na hotel.
6. den zájezdu: Poznávání ČESKÉHO RÁJE, procházka skalním městem HRUBOSKALSKO k zámku Hrubá Skála. Cestou hrad Valdštejn, kolébka rodu Valdštejnů, Janova vyhlídka, hřbitov horolezců, Mariánské vyhlídky, Adamovo lože. Odpoledne navštívíme krásný gotický hrad KOST ze 14. stol. a po prohlídce odjedeme domů.
Cena zahrnuje
 • dopravu klim. autobusem,
 • 5x ubytování v hotelu***v Liberci - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 5x polopenzi (bufetová snídaně, večeře),
 • pojištění léčebných výloh při výletech do Německa,
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • rekreační poplatek,
 • fakultativní služby,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 900 Kč
 • pojištění storna zájezdu 90 Kč
Nástupní místa
22.08. - 27.08. odjezd A,B
Přehled nástupních míst najdete ZDE

KOKOŘÍNSKO, LUŽICE

destinace: Česká republika, Poznávací zájezdy - Česká republika, Česká republika

termín:22.08. (Ne) - 27.08. (Pá) 2021 (6 dní, 5 nocí) | změnit termín

doprava: Autobus /

strava: Polopenze

cena: 7 790 Kč

KOKOŘÍNSKO, LUŽICE
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon *:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Pořádající ck: Redok Travel, s.r.o. IČO: 25258281
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Vytvářím objednávku...